NEWYDDION

coffee_cupDewch i gwrdd, yfed a sgwrsio mewn caffi gwyddonol ac archwiliwch y syniadau diweddaraf mewn gwyddoniaeth a pheirianneg

Mae Caffis Gwyddonol yn cynnig cyfleoedd i unrhyw un ddarganfod mwy am feysydd gwyddonol newydd, cynhyrfus a phynicol. Wedi eu cynllunio i fod yn anffurfiol ac yn ddiddan, cynhelir hwy yn rheolaidd mewn tai coffi neu bariau sy’n bodoli eisoes ar nosweithiau diwrnod gwaith YN RHAD AC AM DDIM. Mi fydd cyflwyniad byr gan siaradwr gwadd ar bwnc llosg neu ddadleuol cyn trafodaeth gyda chyfle i aelodau’r gynulleidfa holi unrhyw gwestiynau sydd ganddynt.

Mae Caffis Gwyddonol, ac adnabyddir hefyd fel Café Scientifique, wedi bod yn rhedeg yn y DU ers 1998 ond hyd yn hyn nid oes un wedi bod yng Nghymru. Dyfarnwyd grant i Techniquest gan COPUS – cefnogwyr prosiectiau cyfathrebu gwyddoniaeth – i gychwyn rhwydwaith o bum caffi gwyddonol ar draws Cymru ar ddiwedd 2004 a chychwyn 2005. Y lleoliadau hyn yw Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, Abertawe a Wrecsam. Mae’r prosiect yn anelu at gynnal o leiaf un Caffi trwy gyfrwng y Gymraeg ym mhob lleoliad pob blwyddy.